Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed in /var/www/vhosts/yatta.pl/httpdocs/reader/site2/view/regulaminPage.php on line 3

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/vhosts/yatta.pl/httpdocs/reader/site2/view/regulaminPage.php on line 3

Warning: file_get_contents(https://yatta.pl/content/regulamin.php): failed to open stream: operation failed in /var/www/vhosts/yatta.pl/httpdocs/reader/site2/view/regulaminPage.php on line 3

UMOWA LICENCYJNA DOSTĘPU DO WERSJI CYFROWYCH TREŚCI

Proszę uważnie przeczytać wszystkie poniższe postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej oprogramowania przed rozpoczęciem użytkowania dostępu do wersji cyfrowych treści (dalej zwanych „Publikacją”) za pomocą czytnika treści (dalej zwanego "Czytnikiem"). Pobierając Publikację, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na to, aby bez zastrzeżeń obowiązywały go wszystkie postanowienia niniejszej Umowy.

Użytkownikowi, który nie akceptuje wszystkich lub niektórych postanowień niniejszej umowy nie wolno korzystać z Publikacji.


Publikacja oraz wszelkie materiały drukowane, dokumenty elektroniczne oferowane w Internecie lub dystrybuowane przez media, a także ich kopie i materiały pochodne, zostały utworzone, przygotowane i są oferowane oraz rozprowadzane przez firmę Studio JG Jan Godwod (dalej zwaną „Studio JG”), a Studio JG lub właściciel określony na nich lub w nich posiada prawa autorskie do nich.

Użytkownik musi przestrzegać wszystkich poniższych postanowień niniejszej umowy przez cały czas korzystania z Publikacji. Użytkowanie, kopiowanie oraz redystrybucja przez użytkownika z naruszeniem niniejszej Umowy są wyraźnie zabronione.

Postanowienia:

1. Ograniczona licencja

Niniejszym Studio JG udziela użytkownikowi niewyłącznej i ograniczonej licencji na korzystanie z Publikacji na komputerze osobistym, telefonie lub tablecie, w tym w szczególności na komputerze przenośnym i innych rodzajach komputerów, do użytku prywatnego przez użytkownika. Pobierając Publikację, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na to, aby bez zastrzeżeń obowiązywały go wszystkie postanowienia niniejszej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, fakt oferowania użytkownikowi Publikacji przez Studio JG nie oznacza dokonania cesji ani przekazania własności Publikacji na rzecz użytkownika, ale udzielenie licencji na użytkowanie Publikacji przez użytkownika.

2. Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej Publikacji posiada Studio JG, co podlega ochronie praw autorskich stosownie do Ustawy o prawach autorskich oraz właściwych traktatów i konwencji międzynarodowych. Jeśli użytkownik naruszy te prawa własności intelektualnej z naruszeniem niniejszej umowy, właściciel praw autorskich, którego to dotyczy, może podjąć odpowiednie kroki, na przykład wnieść pozew w celu uzyskania sądowego nakazu zaprzestania użytkowania lub dochodzić roszczeń odszkodowawczych w celu ochrony swoich praw.

3. Ograniczenia

3.1. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy. W żadnym wypadku użytkownikowi nie wolno kopiować, fotografować, reprodukować, tłumaczyć ani modyfikować w żaden sposób całości ani części Publikacji bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Studio JG.

3.2. Użytkownik akceptuje, że nie wolno mu:

(a) dokonywać cesji, przekazywać własności, wypożyczać, udzielać osobom trzecim prawa do Publikacji ani kopiować Publikacji w jakikolwiek sposób.

(b) wykorzystywać całości lub części Publikacji w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Studio JG.

(c) organizować, sponsorować ani wspierać imprez komercyjnych, konwencji lub innych spotkań z wykorzystaniem całości lub części Publikacji bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Studio JG, z wyjątkiem ograniczonego przypadku użytku prywatnego np. w domu lub pośród przyjaciół.

(d) świadomie wykorzystywać wady projektowej Czytnika, jeśli taka występuje.

(e) w inny sposób powodować utratę wartości zawartości, funkcji lub usług oferowanych przez Czytnik.

(f) przeprowadzać działań na szkodę Studio JG, jak opisanych w punktach od 3.2 (a) do 3.2 (e) lub do nich zbliżonych.

4. Odstąpienie od umowy

Użytkownik może odstąpić od niniejszej Umowy w dowolnej chwili, usuwając Publikację i wszelkie jej kopie i materiały pochodne ze swoich urządzeń.

Studio JG może odstąpić od niniejszej Umowy, jeśli użytkownik naruszy dowolne z jej postanowień. Niezwłocznie po odstąpieniu od Umowy przez Studio JG użytkownik jest zobowiązany do usunięcia Publikacji i wszelkich jej kopii oraz materiałów pochodnych ze swoich urządzeń.

5. Zwolnienie z odpowiedzialności

5.1. Studio JG zapewnia użytkownikowi Czytnika oraz Publikacji, treści tylko w formie „takiej, w jakiej jest” i nie oferuje użytkownikowi żadnych gwarancji dotyczących Publikacji pod żadnym względem. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Studio JG z odpowiedzialności za wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania Publikacji.

5.2. Studio JG nie ponosi odpowiedzialności prawnej za żadne szkody wynikające z użytkowania Czytnika (np. utrata wiarygodności lub reputacji, wstrzymanie lub zakłócenie działalności gospodarczej, usterka lub awaria komputera lub inne odszkodowania cywilne lub karne).

5.3 Bez uszczerbku dla postanowień punktów 5.1 i 5.2, Studio JG zobowiązuje się odbierać zapytania od użytkownika i na nie odpowiadać. Te zobowiązania ze strony Studio JG nie są bezterminowe, a Studio JG może zaprzestać oferowania całości lub części takich usług w dowolnej chwili według własnego uznania, umieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Studio JG.

5.4 W celu korzystania z Publikacji użytkownik musi otrzymać dane logowania Czytnika i postępować zgodnie z wymaganymi procedurami. Mimo to, Studio JG nie oferuje użytkownikowi żadnej gwarancji obejmującej jakiekolwiek problemy wynikające z korzystania z usług Czytnika i nie zapewnia dla nich wsparcia.

5.5 Studio JG ma prawo do zmiany, w dowolnej chwili, zawartości, funkcji i usług oferowanych przez Czytnik, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich ciągłość, dokładność, niezawodność, bezpieczeństwo i inne zagadnienia.

6. Odszkodowania

Użytkownik niniejszym akceptuje i potwierdza, że jeśli naruszy postanowienia niniejszej Umowy, Studio JG może ponieść znaczące szkody i mieć prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od użytkownika, który naruszył postanowienia niniejszej Umowy.

7. Ograniczone prawa do kopiowania

Wykonywanie kopii Publikacji jest zabronione.

8. Postanowienia ogólne

8.1 Prawem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy jest prawo Polski, a spory podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Okręgowego Polski w Warszawie, będącego sądem pierwszej instancji.

8.2 Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostaną unieważnione zgodnie z właściwym prawem, rozporządzeniem, przepisami lub zasadami, lub przez właściwy sąd, tylko postanowienia, jakich to dotyczy, zostaną unieważnione, a pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w mocy.

8.3 Studio JG zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek wszelkich postanowień niniejszej Umowy w dowolnej chwili.

Użytkownik potwierdza, że zrozumiał postanowienia niniejszej Umowy i wyraża zgodę na użytkowanie Publikacji i Czytnika zgodnie z jej postanowieniami.

Data wejścia w życie: 6 sierpnia 2019 r.